شارژ آپارتمان

رضا

سلام

آپارتمانی خریده ام که دارای بدهی قبلی به ساختمان می باشد . به لحاظ قانونی چه کسی مسئول این بدهی می باشد؟ بنده یا مالک قبلی ؟

در همین رابطه مالک قبلی آماده تسویه حساب می باشد ولی مدیر ساختمان ادعا می کند طبق قانون بنده بایستی تسویه حساب کنم و مالک قبلی طرف حساب نیست. آیا این ادعا قانونی است ؟ طرفین چه اقدام قانونی می توانند انجام دهند . با تشکر فراوان از شما