سوختگی صورت

مهدی
با سلام سه هفته پیش واسه باز کردن لوله حمام که گرفته بود رفتم خونه یکی اونا هم فبل من اسید لوله باز کن ریخته بودند هنگام کار وقتی پمپ هوا رو باز کردم از لوله برگشت ریخت صورتم سوخت صاحبخانه مرا به بیمارستان برد الان حین درمانم ایا میتوانم شکایت کنم مقصر منم یا اونا