درخواست توقیف اموال اجرای احکام

محمد 09302809619

با سلام

احتراما اینجانب محکوم له و ساکن شیراز می باشم.دوست من اصل نامه نیابت توقیف اموال از شیراز را به منطقه 3 شورای حل اختلاف تهران برده است . با توجه به اینکه محکوم علیه در وزارت راه تهران مطالبات دارد نامه در خواست توقیف اموال محکوم علیه از وزارت راه را تنظیم نموده ام و به همراه اصل نامه نیابت  به دوست خود داده ام. متاسفانه گفته اند که باید شخص محکوم له(اینجانب ) حضور یابم. آیا امکان ارائه توسط وکیل با هزینه کم وجود دارد ؟

با تشکر