نفقه ومهریه

اهو

سلام من خانمی هستم که همسرم ۴ماه پیش ازمنزل بیرونم کرد وسایلمم نداد برای طلاق توافقی اقدام کردیم بعد من بعدازبخشش همه چیز شیمون شدم محضرنرفتم وطلاق نگرفتم الان برای مهریه اقدام کردم ولی برای توقیف اموال مدرکی ندارم وهمسرم مدیر عامل شرکت پتروشیمی ولی محل کارشوعوض کرده ومن نمیدونم کجاست چطورمیتونم مهریمو ونفقمو بگیرم وهمچنین وسایل ومدارکموازخونم بیارم؟ممنون