ربا

فرهاد بیستونی

با سلام

 

آیا در قرار داد بین 2 نفر که ثابت شده ربا است، ضرور و زیان و یا تاخیر تادیه مطرح است یا نه؟ لطفا یا ذکر مواد قانونی توضیح بفرمائید.

با سپاس