فوت سرباز

mostafa

باسلام خدمت مشاور گرامی پسر عموی بنده دو سال قبل سرباز ارتش  بود که طی مدت خدمت و قبل از دریافت معافیت سربازی بیمار دیالیز میشود(البته طی دریافت مرخصی) که البته مسبب ان ارتش بوده و طی عمل در یگان های مهندسی و خدمات به دلیل کار کردن در زمستان مریض میشود و پس از مدتی نیز طی دریافت مرخصی(فوت میشود) ایا خانواده سرباز میتوانند تقلضلی دیه از ارتش نمایند؟؟با تشکر