بهترین اقدام حقوقی شاکی، پس از رؤیت ابلاغ حکم

ا سلام و احترام، مناسب ترین و بهترین اقدام حقوقی شاکی، پس از رؤیت ابلاغ حکم رأی غیابی قابل واخواهی و تجدید نظرخواهی در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه مبنی براین که: بزه انتسابی ثابت و به استناد ماده 741 ...، متهم را علاوه بر رد مال به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید، چیست؟