حق کسب و پیشه

مهدی کدیور

مغازه ایی به اینجانب از طرف پدرم به ارث رسیده است. این مغازه از سال 70 توسط پدرم اجاره داده شد است. سال 90 به دلیل نیاز شخصی من با توافق تخلیه شد. تا اینجا همه چیز دو ستانه بود. و من هیچ اجاره نامه ایی ندارم و موقع تحویل هم هیچ گونه برگه تصویه حسابی از مستاجر نگرفتم. ظاهرا در اجاره نامه ایی (سال 70) که در دست مستاجر است هیچ حرفی از سرقفلی یا حق پیشه اورده نشده است. الان مستاجر شکایت کرده و خواهان سرقفلی شده است ضمنا اجاره نامه فقط یک بار نوشته شده است و از ان به بعد هیچ قرارداد کتبی وجود ندارد. شغل ایشان باطری سازی است. تا حالا منطقه ایی که مغازه ما قرار دارد پیشرفتی نداشته است.  اجاره ایی هم که پرداخت می کرد تقریبا نصف مغازه های کناری ما بود. آیا به ایشان چیزی تعلق میگیرد؟ چکار میتوانم انجام بدهم