ازاله بکارت و آزمایشات پزشکی قانونی

سلام.خسته نباشید آیا در پزشکی قانونی ازمایشی وجود دارد که اثبات کند چه کسی ازاله بکارت انجام داده اگه دختر از ان فرد شکایت کرده باشدو آیا قاضی چنین حکمی می دهد ؟