تصرف زمین زراعی

shahin
حدود شصت الی هفتاد هکتارزمین زراعی متعلق به مرحوم پدرم که حدود بیست ساله تصرف شده البته اسناد این زمینها موجوده وتوسط امور اراضی هم تایید شده طرفهای مقابل هم هیچ مدرکی ندارند.........حال مشکل بنده مالیه چون بنده مدت زیادیه بیکارم از لحاظ مالی کاملا صفر هستم با این اوصاف آیا راهی هست که اقدامی بکنم...محبت میفرمایید