تعویض شروط ضمن عقد

alam

بنده 4 سال پیش ازدواج کرده ام و حقوقی شامل حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزند، حق کار، حق تحصیل و ... را به همسرم داده ام ، اکنون میخواهم امتیاز بخشی از این حقوق را لغو کنم لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید