كارگر و كارفرما

مرجان نظري نيك

با سلام و خسته نباشيد

اگر كارفرما پس از محكوم شدن در اداره كار، بازهم حق و حقوق كارگر را ندهد و اموال او قابليت توقيف نداشته باشد(قبلا توقيف شده اما كسي نتوانسته خارج كند-شركت توليدي است) چه كار مي توان كرد؟ آيا واقعا هيچ راهي براي دريافت حق كارگر وجود ندارد؟