مهریه و طلاق

امین عابدی

بنده با همسرم به مدت یک سال عقد کردیم دوره عقد عمل دخول نیز انجام گرفته و با توجه به مشکلات به وجود آمده بین ما و خانواده همسرم همسرم درخواست طلاق کردنند وهنوز لفظی و بین خانواده ها بوده و ما هنوز جشن عروسی نگرفته ایم و الان 7 مکاه است جهیزیه را آورده اند و در خانه بنده است اگر ایشان اقدام به طلاق و در یافت مهریه کنند بنده به چه صورت باید آنرا پرداخت نمایم 250 عدد سکه مهر ایشان و بنده یک حساب 20 میلیونی برای جشن کنار گذاشته بودم و بجز آن هیچ چیزی ندارم و فقط حقوق 2 میلیونی درامد بنده می باشد همسر از بندر انزلی و بنده در تهران هستم پدر ایشان در بین حرفهایشان گفتند طلاق توافقی صورت گیرد ولی مادرشان و خودشان می خواهند مهریه را دریافت کنند و در این مدت 8 ماه هر ماه به مشاوره مراجعه کردیم و نظر نهایی ایشان آن شد که یا بروم رضایت پدر و مادر ایشان را بگیرم یا طلاق توافقی بگیرم بنده برای رضایت منزل خانواده همسرم رفتم و نها درخواست دادن حق طلاق به ایشان را داشتند تا زندگی کند و بنده قبول نکذدم و گفتم بروید طلاق دخترتان را بگیرید. شرایط پرداخت مهریه و طلاق توافقی چگ.نه می شود آیا می شود بنده منکر با کره کردن ایشان بشوم؟؟؟