انتقال زندانی

مرتصی شفیعی
برادر من دوسال است که در زندان بندر عباس زندانیست محل سکونت ما تهران است .او بدون سوء سابقه و بر اثر سادگی وحماقت در کیش با نود گرم شیشه گرفتار شده .و حکم حبس ابد گرفته با اینکه هیچ سابقه ای نداشته .الان ما دوسال است که او را ندیدیم .لازم به زکر است که او فقط بیست وپنج سال سن دارد.میخاستم از شما کمک بخاهم برایه انتقال او حداقل به تهران .من حاصرم هر جور که هست هزینه یه وکالت شما رو پرداخت کنم .ایا میتوانید من را کمک کنید .