فسخ نکاح

لطفا بفرمایید این نظریه پزشکی قانونی که مکتوب شده

از نامبرده معاینه بعمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی و متسع و مدخوله می باشد لازم به ذکر است در این نوع از پرده ها هنگام آمیزش پارگی و خونریزی رخ نخواهد داد

 

باید عرض کنم زوجه دو هفته بعد از عقد بدون اطلاع زوج شخصا به پزشکی قانونی مراجعه کرده است و در این دو هفته هیچ آمیزشی نداشته اند و تا شش ماه بعد هم که در دوران عقد بودند دخول انجام نشده و در شب عروسی که دخول صورت گرفت برخلاف متن پزشکی قانونی هنگام آمیزش خونریزی صورت گرفته است و مرد بعد از حدود هفت سال به طور اتفاقی نظریه و برگه پزشکی قانونی را در وسایل همسرش پیدا میکند لطفا به این سوالات پاسخ دهید

الف) آیا این خانم باکره محسوب می شود یا نه

ب) مرد اعلام فسخ نموده آیا این فسخ صحیح است

ج) چطور میتواند ثابت کند در آن دو هفته قبل از نظر پزشکی قانونی  دخول انجام نداده

د) آیا نفقه و مخارجی که در طول این هفت سال خرج زن کرده را میتواند مطالبه کند یانه