فسخ معامله

سعید

با سلام خسته نباشی معامله خانه ای را با خانه تعویض نموده ام بعد ۲۰ روز متوجه شدم خانه را ۳۰ میلیون ارزانتر داده ام خانه جدید را ۲۵ میلیون گران خریدم خریدار بعداز مراجعه انکار می کن در ماهنامه ۲۰ میلیون پشیمانی نوشته ام سوال  اکنون میتوانم پشیمان شوم