دفتر حساب و حسابداری هلو

فردین

با عرض سلام حضور خانم وکیل 

اینجانب در طی معامله ای که با فردی داشتم اینجانب چن ماشین بار را از طرف مقابلم تحویل گرفتم ولی هیچ مدرکی به راننده تحویل ندادم فقط بارنامه رو امضا کردم وبه طرف مقابلم هم هیچ مدرکی نداده ام.البته معامله ما چندین سال به این صورته بر پاییه اعتماد.ولی متاسفانه این دوره خیلی از بارهایی که فرستاده خراب بوده و به تایید ازمایشگاه رسمی رسیده و کارشناس رسمی دادگستری نیز تایید و تایین خسارت کرده اند.ولی متاسفانه ایشان با دیدن این مدارک شروع به مدرک ساری بر علیه اینجانب کرده که هم قیمت جنسهارو بالا زده هم تعداد ماشینها رو اضافه کردن.حال لطفا مرا راتنمایی کنید که به چه نحو میتوان ثابت کنم که امار و قیمت بارها اشتباه است