قانون آپارتمان

فرشید
سلام علیکم، بنده حدود ۱۰ ماه در واحد آپارتمانی خود نبودم ، با مراجعه به منزل با تصرف قسمتی از پارکینگ که با درب و پنجره پوشیده شده است مواجه شدم (مجتمع به هیچ عنوان دارای پارکینگ اختصاصی نمی باشد) آیا مدیر و یا اشخاص می توانند اقدام به این امر نمایند