خرید ملک به قصد سرایه گذاری

مریم
سلام علیکم. اینجانب به همراه همسرم ازطریق آگهی سرمایه گذاری یک دفتراملاک به آنهامراجعه کردیم. مشاورآنها که خانم بود بماگفت ملکی را زیرقیمت میخریم ظرف مدت پانزده روز باقیمتی بالاتر میفروشیم.ازسودحاصله پانزده درصدش سهم دفترماست و مابقی سود متعلق به شما. ماهم ملکی خریدیم که قراربود همان روز فروخته شود.لذا باعجله امضاکردیم. الان چندماه گذشته ملک مارونفروختن. ملک وام داره و ماباید وامشو هرماه بدیم. درضمن ملک برای دخترکوچکی است که باچنددست وکالت ازطرف بستگانش چرخیده و ماهم وکالتی خریدیم. حالابایدچکارکنیم. درضمن بعدافهمیدیم اصلاآدرس ملک جایی غیراز ادرسی هست که بما گفته بودن. وملک رو اصلا زیر قیمت نخریدن. اما ما قراردادی بااملاک نبسته ایم و مدرکی در دست نداریم که ثابت کنیم فریب خورده ایم، راه حل قانونی چیست. ممنونم ازشما