سوء استفاده جنسی از کودک

با سلام  خدمت خانم بوجاری نژاد

یک سوال 

اینجانب مذکر و 27 ساله هستم ، در کودکی مورد سوء استفاده جنسی از یکی از نزدیکانم که 10 سال از من بزرگتر است قرار گرفته ام.

آیا میتوانم الان از او شکایت کنم؟با توجه به اینکه شاهدی ندارم؟