سلام قانون سفته

جواد
با عرض سلام من از یک نفر سفته دارم مهلت سر رسید سفته باید پرداخت میکرد پرداخت نمیکنه ده روز از سررسید سفته گذشته کجا باید برم چکار کنم آیا مهلت میله هست یا نه راهنمایی کنید