شیشه

سلام

اگه از کسی 850 گرم شیشه بگیرن ولی کاملا بی اطلاع بوده چون رانندس چطوری میشه دفاع کرد