چگونگی دفاع بنده در دادگاه

مسعود

بسمه تعالی

با سلام

دامادمون که دوساله با خواهرم اختلاف داشته و الان هم اجرائیه نفقه اومده.یه گواهی پزشکی که مالِ دو ماه پیشه  وانهم که از قرائن وجود صدمات است دیگه نه انتساب آن به شخص خاص،خلاصه نمیدانم از کجا آورده،استناد به آن میگه برادر زنم منو مورد ضرب و جرح قرار داده.خلاصه طرف نه شاهد داره و نه قرارتحقیاتی که صادر شده بود ادعای ایشان را تأیید کرده بعد قرار منع تعقیبی خورده پرونده.ولی اعتراض داده و قراره بریم دادگاه که هرطور شده میخواد قسم بخوره. بنده واقعا که از ضرب و جرح ایشان خبر ندارم چه دفاعی درمقابل دارم؟؟؟؟

لازم به ذکر است که ایشان معتاد به الکل و تریاک بوده(با استناد به برگه ی ترک اعتیاد)

هیچ شاهدی هم نداره.

کلا همون قسمو گرفته ول نمیکنه اگه بخوره به گردن بنده ثابت میشه خلاصه راهنماییم کنین بخاطر خدا.