شکایت بر علیه فروشنده

الیاس جلالی
یک خونه خریدم که طرف فروشنده گفت که پارکینگ دارد اما در سند اقا چیزی قید نشده که پارکینگ انبار داره.میگه من گفتم اما بنگاه به شما چیزی نگفته اما در مباهی نامه نوشتن که خونه با پارکینگ سند هستش .مگن اون نیست ما فقط متراج جم بندی کردیم ! رفتم دادگاه شکایت. دادگاه گفت باید شکایت نامه تنظیم بشه ادم تنظیم سند.گفتم فروش مال قید نیست ،گفتن نه. اینجور تنظیم کن بعد اومدین ما میدونیم اما الان میگن نه ما نگفتیم اون اقا اومد تحد داد که تا یه تاریخی خونه یا بفروشه یا بخره .این کار انجام نشد. الان دادگاه میگه تو شکایت کن ادم تحدات .که به تحددش انجاه نداده، اون مباهی نامه ول کن .اون اشتباه شکایت کردی از این حرفا .تو این تحد ادامه بده.. وعلا باید این رزایت بدی دوباره شکایت کنی.موندم چیکار کنم.عکس قلنامه هم موجوده بفرست