بازنشستگی پیش از موعد کارگری

حیدر انوری
به نام خدا و باعرض سلام و ادب و احترام خدمت جنابعالی و کلیه همکاران گرامیتان، اینجانب بیش از 26 سال سابقه کار در شرکت رادیاتور ایران رادارم وطبق ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 82/05/26 مجلس شورای اسلامی ، می توانم با موافقت کارفرما بازنشست شوم بطوریکه طبق قانون فوق 50% حق بیمه سنوات باقیمانده را کارفرما پرداخت نماید و 50% بقیه را دولت پرداخت کند ضمنا به موجب اصلاح مواد 9 و 10 این قانون در سال 85 عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شد و همچنین به حکم قانونگذار ، ماده 80 قانون پنجم توسعه اقتصادی، ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع در طول سالهای برنامه پنجم نیز تنفیذ گردید ولی به موجب تصویب نامه 93/06/23 هیات وزیران به عنوان تبصره 2 به ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نوسازی صنایع اضافه گردید که طی آن کارفرمایان می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده ، کل هزینه حق بیمه باقیمانده سنوات را بطور 100% پرداخت نمایند (سهم کارفرما و سهم دولت را بطور کامل کارفرما پرداخت نماید) و علاوه بر آن هزینه مستمری تا احراز شرایط بازنشستگی را نیز کارفرما پرداخت نماید(که بالطبع هیچ کارفرمایی چنین هزینه ای را تقبل نمی کند) حال با توجه به شرایط فوق ، سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی اینجانب امتناع می کند سوال بنده این است که آیا هیات وزیران می تواند قانون را تغییر دهد و سازمان تامین اجتماعی نیز به آیین نامه هیات وزیران استناد کرده و از بازنشستگی اینجانب جلوگیری کند؟ پیشاپیش از زحمات و راهنمایی حضرتعالی تشکر و قدردانی میگردد.