مفقود شدن کپی مدرک

علیرضا گرامی پور
با سلام .2 سال پیش فردی برای من کار میکرد و بعد از 2 ماه کار را کنار گذاشت ..حالا پس از گذشت 2 سال آمده و مدعی شده که کپی مدارک من را بدهید .آیا میتواند مدعی ما شود ..ما هیچ مدرکی از ایشان نداریم و کل مدارک معدوم شده است