جعل و سوء استفاده از مدارک در محاکم قضایی

سعید

با سلام اینجانب کارمند یکی از ادارات دولتی هستم که بصورت قراردادی مدت 11 سال است در اداره فعالیت میکنم در اواخر سال92 رییس اداره اقدام به قطع کار بنده نمود پس از طرح شکایت در دیوان عدالت در لایحه دفاعی اداره متبوعه قراردادای با تاریخ اعتبار پایان سال 92 ارائه شده بود که پس از بررسی متوجه جعلی بودن ان شدم و در دادگاه صالحه اقدام به شکایت کردم ونظر کارشناس رسمی دادگستری هم مبنی بر دستکاری در قراداد را تایید نمود و قرارمجرمیت برای رییس و معاون اداره صادر شد ولی به جهت استفاده از مدرک جعلی در دیوان عدالت یکی از پرونده ها که برای دریافت حقوق و بیمه ایام تعلیق بود به ضرر اینجانب صادر شد که درخواست تجدید نظر را به دیوان ارائه نمودم حال مرکز اداره قصد قطع مار مرا دارد و استناد به آخرین رای دیوان میکند که تاریخ قرارداد را سال 92 میداند در حالی که مدارک اثبات جعل را عمداّ قبول ندارند استدعا دارم راهنمایی بفرمایید. با تشکر