تهمت

مجید
با سلام اگر وکیل شاکی اتهامی به دروغ به متشاکی نسبت دهد حکم چیست