ممنوعیت خروج ازکشور

ali

سلام بایکی دعوام شددرحد تیم ملی.19سال حبس بریدند .2/5 سال کشیدم بارضایت سال قبل ازادشدم.ممنوعیت خروج ازکشوربنده کی وچطوربرداشته میشود؟