پدر

lwxtd

با عرض سلام مصطفی هستم 19 ساله فرزند اول خانواده پدرم به مدت سه سال است که به شیشه اعتیاد دارد و بخاطر همین مصرف کردن یا نکردنش همیشه ما(من و دوبرادر و خواهرم که نامزد است ومادرم که بیمار است)مورد ضرب و شتم وفحاشی او قرار میگیریم ومهم تر از همه اینکه در پرداخت نفقه کوتاهی کرده و هرروز با دعوا باید از پول گرفت.الان مدت سه سال است که زندگی ما به همین روش میگذرد.واقعا زندگی در چنین شرایطی طاقت فرساست.خواهشا راهنمایی فرمایید.