در خواست به ناحق بانک کشاورزی

با عرض سلام و احترام و آرزوی سالی نیک و پویاو پر از خیر و خوشی  برای شما

پدر اینجانب مردی روستایی و زحمت کش بود که در سال 1381 ، مبلغ یک میلیون تومان از بانک کشاورزی وام گرفت و متاسفانه محصول کشاورزی آسیب دید و موفق به بازپرداخت وام نشد ، و در سال 1384 فوت نمودند .

ضامن این وام، خود کشاورزی است که در اسناد بانک هیچ گونه سندی مربوط به تعهد ایشان موجود نیست .

بعد از کش و قوسهایی که با بانک داشتیم ، بانک پرونده وام را در سال 1390 به دادگاه فرستاد ، و دادگاه هیچ گونه رأیی برای این پرونده صادر نکرد .

اکنون ازسال جاری (94) با تغییر رئیس و اعضای بانک کشاورزی ، وکیل بانک هفت میلیون تومان بابت اصل وام و سود و دیرکرد و جریمه ، از ما مطالبه کرده است و برای اعمال فشار بر ما مبلغی نزدیک به یک میلیون تومان که در حساب ضامن بوده است را مسدود کرده است .

بارها از بانک خواسته ایم که از طریق مراجع قضایی اقدام کند اما بانک به هیچ وجه حاضر نیست پرونده را به دادگاه بفرستد .

خواهشمندم لطف کنین و به خاطر خدا بنده را راهنمایی کنید . چه باید بکنیم با این بی عدالتی و حرف زور ...