ضرب و شتم و فحاشی و توهین

محسن رسولی

با سلام

بعد از تماس های مکرر برای دریافت مبلغ طلب فاکتور با تماس از جانب کارفرما به محل کار وی مراجعه کردم همراه با همسر و فرزندم که میخواستم پس از دریافت وجه جهت خرید ایام پایانی سال بروم بعد از مراجعه با حالات خاص و بد دهنی کارفرما از نحوه انجام کارها مواجه شدم که اعلام نمود هیچکدام از اقلام اعلامی در فاکتور را قبول ندارد و حاضر نیست وجهی برای آن پرداخت کند با اطلاع از این موضوع که در دام رفتارهای کارفرما مواجه شدم درخواست کردم فاکتورم رو به من پس دهید تا تمامی کارهای انجام شده رو باز کرده و با مراجعه به محاکم قضایی اعاده دادرسی کنم که صاحب فروشگاهی که از آن طلب داشتم به فروشندگان اعلام نمود بنده را که مدیریت یک شرکت خصوصی معتبر را دارم مثل آشغال بیرون بیندازند با اعتراض به صاحب مغازه از طرز برخورد با من که همراه با همسر و فرزندم برای تسویه و خرید مراجعه کردم شروع به فحاشی به خانواده و خودم نمود که چندین بار حرامزاده و پدرسگ و بی ناموس رو داد زد و به طرفم حمله ور شد فروشندگان مغازه که سه نفر آقا و یک نفر خانم بودند سعی در بیرون کردن من داشتند که دستانم را گرفته بودند و به سمت بیرون هدایت میکردند که در این لحضات متهم با کف پا به بدنم میکوبید و در یک لحظه که برگشتم به شدت با دست به صورت بسیار محکم به گونه و گوش سمت چپم کوبید با حالتی بسیار بد از مغازه به سمت همسرم رفتم که ایشان اعلام نمود با 110 تماس گرفته و به برادرم نیاز اطلاع داده است با مراجعه مامورین نیروی انتظامی متهم که مشکوک به شرب خمر بود به یکباره پنهان شد و فروشندگان نیز به داخل مغازه رفتند بعد از این قضیه با برادر متهم تماس گرفتم و قضیه را برای ایشان که از دوستان قدیمی بنده بود شرح دادم که قول مساعد حل مسئله را داد و با صحبت حضوری با ایشان در فروشگاه داماد خانواده متهم در روبروی فروشگاه متهم ایشان اعلام نمود تا فردا قضیه رو حل و فصل خواهد کرد که بعد از تماس های مکرر در روز بعد از طرف من ایشان نه به تماس و نه به پیامک پاسخگو نبود لذا با توجه به شرایط بسیار بد به وجود آمده برای بنده و خانواده خودم درخواست بازبینی دوربین های مدار بسته داخل فروشگاه آیسا مبل به آدرس میدان الغدیر ابتدای ضلع جنوبی بازار مبل دلاوران جنب بانک پاسارگاد پلاک 630 را دارم بنده با علم به این موضوع که در ملک متهم هستم به هیچ وجه توهین و حرفی را نزدم و سعی در خروج داشتم که یکی از فروشندگان مداوم اعلام میکرد شما فحاشی میکردی و لگد میزدی که مرا از ادامه شکایت بترساند که ما شاهد هستیم شما توهین میکردی و برایت خیلی بد میشود اگر شکایت کنی با این توضیحات عاجزانه درخواست مشاوره صحیح را دارم