نااگاهی

ali jaberi

سلام و خسته نباشیدسلام و وخسته نباشی.سال 80پدربزرگم فوت کرد.او دارای 4پسر و یک دختر بود.عمه و عمویم ملک را تصرف کردنند.یکی از عموهایم که خارج بود سهمش را به عمه ام بخشید.یکی دیگر  که با عمه ام وصلت کرده بود و مشترک منافع عمه ام بود و نفر سوم هم ازمدام با انها درگیر سهمش بود.من و پدرم که بدون اینکه بدانیم به از ناراحتی اعصاب و روان رنج میبردیم به عمرمان پامونو در دادگاه باز نشده بود.واز مکان دادگاه وحشت داشتیم..سال 88طی یک درگیری کوچک فیزیکی با عمه او پرونده قطوری در بزشک قانونی تشکیل داد و ازادی من که متواری بودم. را منوط به گرفتن سهم ارثیه پدرم کمتر از یک سوم کمتر میزان واقعی خود دفترخانه و امضا کردن عنوان کرد.من مدتی در بیمارستان بستری شدم. و بعد مرخصی تا  تا حالا که 5 سال میشود دارو مصرف میکنم.توسط پزشک داروها را کم شده اند و در شرف قطع.ورزش میکنم و عظمم را راسخ.با پشتکاری بیکران(سهم پدرم یک از چهارنیم بود) حال حاضرم تا اخر عمرم  دوندگی کنم در دادگاه... که حقوق از دست رفته پدرم  را احیا کنم.یا حداقل چند سالی کامشان را تلخ کنم.لطفا راه و روش ان را به من یاد بدهید