اقامت

سلام میخواستم بدونم من هنوز سابقه کاری ندارم و میخوام به اتریش اقامت بگیرم و مدرک تحصیلیم سیاسی هستش باید چیکار کنم