شکایت از شرکت تعاونی شهرداری منظقه 19

امیر نعمتی
با سلام بنده عصو شرکت تعاونی مسکن کارکنان سهرداری منطفه 19 پروژه موسوم به باران هستم به دلیل عذم ادامه عملیات عمرانی پروژه مذکور در دی ماه سال 94 به صورت کتبی درخواست انصراف دادم شرکت تعاونی نیز فقط به جهت ارایه به اداره رفاه شهرداری نامه انصراف بنده را به اداره رفاه کل شهزداری تهران ارسال نمود ولیکن هنوز مبلغ واریزی بنده که 86 میلیون تومان است را به بنده به بهانه عدم موجودی و نبود جایگزین عودت نمیدهند . با توجه به این مبلغ قابل توجه ایا میشود شکایت نمود . ایا وکیل در خصوص طرح دعوی در مراجع ذی صلاح کمکی انجام میدهد .و ایا به نتیجه خواهم رسید ؟ممنون نعمتی 09123902392