فیلمبرداری از حریم خصوصی و تهدید کردن

لیدا
سلام من با پسری اشنا شدم و بعد یک ماه قرار شد که صیغه کنیم ... من چیزی راجع به احکام صیغه نمیدونستم ... اونم گفت که من تاحالا چند بار اینکارو کردم و مشکلی نداره و اجازه پدر نمیخواد و خودمون این کارو میتونیم انجام بدیم خلاصه تو دو ماهی که صیغه بودیم باهم رابطه جنسی داشتیم ... بعد که زمان صیغه تموم شد اون گفت که بازم صیغه کنیم و در ارتباط باشیم ... منم نمیخواستم دیگه ارتباطی باهم داشته باشیم و میخواستم تموم کنم رابطه رو ... بعد که این قضیه رو فهمید که من دیگه نمیخام شروع کرد اول به ابراز احساسات ... بعد چند روز که دید من رو حرف خودم هستم گفت که فقط برای سو استفاده با من بوده بعدم کلی بهم تهمت زد و برچسب های خیلی بدی بهم چسبوند بعدم گفت که ازم موقع رابطه فیلم گرفته و من روحم خبر نداشته ... میخواستم بدونم من تو این مورد چه اقدامی باید بکنم؟ من حتی پیامی که دادرو دارم تو گوشیم ...