نفقه قرزند

mohsen

سلام خانوم بوجاری نژاد من پسری هستم 16ساله وبچه سوم واخر پدرم وبرادرم 27سالشه ویه خواهر 22 ساله هم دارم من یه موبایل وکامپیوتر هم دارم ولی میگم همین یه خوراک را خوب بهم بدهد وخودش میگفت غذا من تخم مرغ وسوسیسه من چیزه دیگه ای بهت نمیدم واگه هم هی بگی و یه چیز بهتر هم بهت بدم زهر مارت میکنم حقوقش هم1ملیون وسیصد هزار تومان هست وبا اجاره خونه هاش میشه 2/5ملیون غیر ازحقوق مادرم که اونم بازنشستس و حقوقش اندازه پدرم هست مادرم هم محلم نمیزاره طرفداری پدرم را میکنه من هم یه بار میخواستم صداش را ضبط کنم که میگفت هرچیزی که بهت بدم کوفتت میکنم ولی فهمید ودیگه اینو نمیگفت ولی کار خودش را میکرد من خسته شدم از این دعوا ها میخواهم راحت یه غذا بخورم لطفا راهنمایی کنید خودش هم میگفت عیدت را هم زهر مار میکنم وکرد خواهر وبرادرم هم طرفداریش را میکنند چون پدرم اونا رو دوست داره یه مریضی هم پارسال گرفتم چون من پیش فعال بودم وقتی به بلوغ رسیدم یه مریضی گرفتم که یکمی زود عصبانی میشدم وپرخاشگری میکردم که بادارو العان هم خوب شدم اینم گفتم چون شاید لازم میشد من خواستم اینه که راحت خوراکم را بهم بده ازتون استدعا دارم بگید من چیکار کنم