مهريه

Nazo

سلام من در شرف طلاق هستم براى مهريه خواستم اموال همسرم توقيف شود ميخواستم بدونم مالى كه بهش ارث رسيده ادرس دقيقشو ندارم چطورى ميتونم رو اين مورد اقدام كنم