افترای ناموسی

مرتضی محمودی

با سلام .. باجناق من به من اس ام اس داده که زن تو را دوبار با یک مرد گرفتند و با چشم خود دیدم .. تو مرد نیستی (افترای دیوثی به من و زنا به زنم) .من با چشم خود دیدم ..

 

همان آقا دوست من است و متاهل و ما باهم دوست و برادریم و رفت وآمد خانوادگی داریم و زنم موقعی که سوار ماشین ایشان شد به من اطلاع داد ...و ما باهم مشکلی نداریم ...

 

آیا از باجناقم به دلیل افترای ناموسی میتوانم شکایت کنم  و اگر مجرم شناخته شود تعزیر بر او یا حد قذف جاری میشود ؟/

از زحمات شما سپاسگذارم