فروش ملک مشاعی از سهم خود

امیر
با سلام.پدر من همراه شریکشان اقدام به مشارکت در ساخت ساختمان کردند که هر کدام از شرکا دارای سه دنگ سهم بودند.بعد از ساخت ساختمان پدرم و شریک به صورت توافق ضمنی و دوستانه ۴ واحد را بین خود تقسیم کردند.پدر من قبل از اماده شدن سند های تفکیکی و تک برگی اقدام به فروش یک واحد از دو واحد خود کرد.حالا شریک شکایت کرده از پدر بنده به جرم فروش مال غیر.پدر من نتوانست در دادگاه توافق ضمنی را ثابت کند و محکوم به یک سال حبس و جریمه نقدی و بازگرداندن نصف ثمن معامله شد.آیا با توجه به اینکه مال مشاع هست و پدر من در اصل اقدام به فروش نصفی از سهم خود به صورت مبایعه نامه و قبل از گرفتن تفکیکی و سند تک برگی واحدها کرده این حکم اصلا درست و به جا است؟برای اینکه در دادگاه تجدید نظر جریمه و حبس از بین برود چه باید کرد.راهی هست؟ لطفا کمک کنید