دیوار مشترک دو همسایه

محمد صبری پور

با سلام ضمن عرض خسته نباشيد.
اينجانب همسايه اي دارم که بين ما ديوار مشترکي کشيده شده است، و صاحب اين ديوار بنده مي باشم، و در ملک خودم اين ديوار کشيده شده است، و ايشان خانه شان را مستقيماً به ديوار بنده چسابنده است، حال من در حياط باغچه اي دارم که رطوبت به ديوار همسايه زده و هيچگونه خسارتي هم وارد ننموده و صرفاً رطوبت است، حال ايشان از بنده شکايت کرده که بايد باغچه را منحل کني، شايد ديوارت خراب شود و بر سر خانواده من بريزد، آيا ايشان حقي دارد ؟ يا اينکه خودشان بايد ديوار جداگانه بکشد ؟
آيا از لحاظ قانوني بنده ملزم به رفع رطوبت هستم يا خير ؟؟؟