چگونگی استفاده از دیه شکستگی پا

حسن فولادمنش

سلام و درود بر شما 

با احترام بسیار و شادباش سال نو

مدت دو هفته پیش 1394/12/23 در محل کارم صدمه دیدم که موجب شکستگی استخوان نازک نی و موبردگی درشت نی و آسیب شدید به تاندون و رباط پای چپم شد. کلیه مخارج بیمارستان به عهده خودم بود.

در فردای آن روز فرم حادثه از طریق شرکت محل کارم به اداره بیمه تحویل شد و چون بیمه تکمیلی هستم گفتند که مخارج طبق تعهدات بیمه تکمیلی پرداخت می شود و حقوق مدت زمانی که در منزل بوده اید را بیمه تامین اجتماعی می پردازد و ما نمی دهیم.

حال با توجه به مشکلات بنده چگونه می توانم از درخواست حق و حقوق کنم.

سپاسگزارم از شما

حسن فولادمنش