دادنچک بابت دریافت پول نزول

سعید
باسلام.ما یکه چک به مبلغ 30میلیون تومان بابت ضمانت به یک شخص داده اییم و قرار بوده شخص به ما پول نقد دهد وسود آن را دریافت کند اما با سواستفاده از ما خودرو داد که کلا قیمت عرف آنها شاید حدود 24میلیون میشد و در حال حاضر به خاطر طول کشیدن جریان هرماه نزول آن را مد نظر قرار داده و الان او از ما 30ملیون تومان پول میخواهد.اما از روز معامله تا حدود 7ماه بعد حدود 21 میلیون تومان پول در 3مرحله پرداخت کردیم.ما بخاطر اعتماد به شخص هیچ رسیدی دریافت نکردیم الان چیزی در دست نداریم فقط یک صورت جلسه ایی نوشتیم و فقط مبلغ چک و نام بانک قید شده است یاشایدهم بتوانیم شاهد پیدا کنیم.در حال حاضر طرف حساب ما چک را به فرد دیگری خرج کرده و آن شخص سوم هم از ما شکایت کرده و با گویا جلب گرفته است.در ضمن چک به نام خواهر و مادر من است.لطفا من را راهنمایی کنید که چه کنم...تشکر