مالیات بر حقوق کارگران

ستاره

سلام

لطفاً راجع به اینکه مالیات بر حقوق کارگران دقیقاً به چه مواردی تعلق می گیرد راهنمایی بفرمایید. مشخصاً بفرمایید اجزاء حقوق یک کارگر در یک سال و در پایان سال شامل چه مواردی میتواند باشد و به کدام یک مالیات و حق بیمه تعلق می گیرد و به کدام یک تعلق نمی گیرد.
منظورم از اجزاء فقط حق مسکن و حق اولاد و چیزهایی از این جزء نیست بلکه مواردی از قبیل عیدی, مانده مرخصی, سنوات و مواردی از این قبیل هم که سالی یک بار توسط کارفرما پرداخت میشود نیز میباشد. 
با تشکر