انتقال وواگذاری پروانه بهره برداری

لاجوردی
باسلام.پدر من درسال 79پس از 42سال دامداری که صاحب امتیاز پروانه مرتعداری بود اقدام به فروش مرتع خود به دیگری نموده است بدون اینکه فرزندان وهمسر در جریان باشند ودر دفتر اسناد نیز با تنظیم واگذارنامه ای مبنی بر کهولت سن وناتوانی امتیاز فوق را واگذار نموده درصورتی که فرزندان توانایی ادامه دامداری ومرتعداری راداشتند،وبا خریدار نیز قولنامه فروش تنظیم نموده است.لکن پدر درسال87فوت نمودند،وحالا ما فرزندان قصد بازپس گیری مرتع وپروانه دام وچرای خود درا داریم.بنظر شما چکار کنیم ...با تشکر..ل