حکم فروش بذر گیاهان روانگردان

خودی

درود بر شما. خسته نباشید. حکم این کانالها و شبکه هایی که اقدام به فروش بذر ماریجوانا یا قارچهای مخدر میکنند چیست. متاسفانه خیل عظیمی از جوانان در دام اینها افتاده و اقدام به خرید بذر این گیاهان روانگردان  میکنند. و در تولید این مخدرهای صنعتی و خطرناک، خدکفا میشوند. ضمنا فروش این بذرها پستی و داخلی است.

اگر این افراد فروشنده ادعا کنند بذر را برای مصارف پزشکی میفروشند آیا مجرم نیستند؟  ممنون