توقیف حساب

امین

سلام من ازکسی چک دارم ایاامکانش هست که شماره حساب های دیگه بانک مرکزی برای توقیف دراختیارم بذاره2چه درخواستی به دادگاه برای اعلام شماره حساب بدم3ایاهزینه ای هم داره4بعدتوقیف چطورمبلغ چک وتاخیرشوبهم میدن باتشکر