مجتمع مسکونی ویلایی

Toraj toumak
ایا برای یه مجتمع مسکونی ویلایی قوانین خاصی وجود داره ؟ مثلا مثل آپارتمانهاو همه ساکنین از قوانینی که یک یا چند نفر به اسم هییت مدیره وضع میکنن بایستی تابعیت کنند؟