ضامن

جواد اصفهانی زاده

با سلام و خسته نباشید

بنده در سال 85به یکی لز همکارانم جهت گرفتن وام در بانک ضامن شدم و نامبرده در سال 87 بع علت تصادف فوت کردند و بازپرداخت وام نامبرده صورت نگرفت و خانواده وی از بیمه تامین اجتماعی مستمری بگیر هستند .آیا بنده میتوانم از طریق شکایت در دادگاه از حقوق مستمری نامبرده جهت پرداخت اقساط استفاده کنم؟