مهریه در دوران عقد

با سلام دختر و پسری سه ماه پیش ازدواج نموده اند. میزان مهریه 330 سکه بهار ازادی است. اکنون پس از گذشت سه ماه به علت اختلافات قصد جدایی دارند و هنوز در دوران عقد به سر میبرند.با توجه به اینکه داماد اموال خاصی به نام شوهر نمیباشد و زن نیز هنوز بکارت دارد. وضعیت مطالبه مهریه چگونه است؟ ایا امکان زندان برای شوهر وجود دارد؟ پرداخت مهریه چگونه است؟ به صورت قسطی یا یکجا؟